برگزاري سمينار آموزشي پورتال ويژه مديران فناوري اطلاعات ادارات کل پزشکي قانوني کشور

برگزاري سمينار آموزشي پورتال ويژه مديران و کارکنان کارخانجات دنياي مواد

مشارکت در برگزاري دوره آموزشي سازمان الکترونيک ويژه مديران اداره آموزش مخابرات استان تهران

مشارکت در برگزاري دوره آموزشي سازمان الکترونيک ويژه مديران ارشد و رؤساي مراکز مخابراتي استان تهران

مشارکت در برگزاري دوره آموزشي سازمان الکترونيک ويژه معاونين مراکز مخابراتي استان تهران

مشارکت در برگزاري اولين سمينار شبکه علمي کشور

برگزاري دوره آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات ويژه مديران و کارکنان کارخانجات دنياي مواد

مشارکت در برگزاري دومين سمينار شبکه علمي کشور

همکار دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي تهران در حوزه آموزش هاي کاربردي.

برگزاري سومين سمينار آموزشي شبکه علمي کشور در دانشگاه شهيد بهشتي

برگزاري چهارمين سمينار آموزشي شبکه علمي کشور در دانشگاه شهيد بهشتي

برگزاري پنجمين سمينار آموزشي شبکه علمي کشور در دانشگاه شهيد بهشتي سال ۱۳۸۷ با موضوع سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱

برگزاري کننده سمينار آموزشي ايزو ۲۷۰۰۱ در سيستم مديريت امتيت اطلاعات – ISMS در استانداري زنجان سال ۱۳۸۷

برگزاري کننده سمينار آموزشي ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ در سيستم مديريت امتيت اطلاعات – ISMS در گروه صنايع سيمان کرمان سال ۱۳۸۷

برگزاري کارگاه آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي مديران دولتي و خصوصي در مرکز آموزش شبکه علمي (شرکت منظومه شرق) سال ۱۳۸۷

برگزاري دوره آموزشي E-Organization براي مديران و کارشناسان گروه صنايع سيمان کرمان شهريورماه سال ۱۳۸۷

برگزاري سمينار آموزشي ايزو ۲۷۰۰۱ در سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي مديران و کارشناسان ارشد بانک مسکن شهريورماه سال ۱۳۸۷

برگزاري دوره E-Organization (سازمان الکترونيک) براي مديران و کارشناسان جمعيت هلال احمر مهرماه ۱۳۸۷

برگزاري اولين دوره آموزشي حراست فناوري اطلاعات مبتني بر استاندارد جهاني ISO27001 و ISO27002 براي مديران و کارشناسان حراست تعدادي از سازمان هاي دولتي و شرکتهاي سهامي عام مهرماه ۱۳۸۷

برگزاري ششمين سمينار آموزشي شبکه علمي کشورـ آبان ماه سال ۱۳۸۷ با موضوع سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۲

برگزاري سمينار ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ در سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي مديران و کارشناسان ارشد ذوب آهن اصفهان در آبان ماه سال ۱۳۸۷

برگزاري سمينار ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ در سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي مديران و کارشناسان استان هرمزگان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس ـ آبان ماه سال ۱۳۸۷

برگزاري سمينار ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ در سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي مديران و کارشناسان شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري ـ آبان ماه سال ۱۳۸۷

برگزاري سمينار ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ در سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي مديران و کارشناسان شرکت گاز استان مازندران ـ آذر ماه سال ۱۳۸۷

برگزاري دوره امنيت رايانه و شبکه ويژه مديران و کارشناسان حراست شرکت مادر تخصصي آزمايشگاههاي فني مکانيک خاک ـ دي ماه ۱۳۸۷

برگزاري سمينار ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ در سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي مديران و معاونين شرکت سيمان هرمزگان ـ دي ماه ۱۳۸۷

برگزاري دو دوره آموزش کامپيوتر و اينترنت و تجارت الکترونيک به خانم هاي خانه دار منطقه يک تهران درنيمه دوم سال۱۳۸۷

برگزاري دو دوره آموزش کامپيوتر و اينترنت به کودکان ۸ تا ۱۲ ساله در نيمه دوم سال ۱۳۸۷

برگزاري سومين دوره آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) ويژه مديران و کارشناسان حراست بخش هاي دولتي و شرکت هاي سهامي عام ـ دي ماه ۱۳۸۷

برگزاري سمينار ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ در سيستم مديريت امنيت اطلاعات براي کارشناسان اجرايي شرکت سيمان هرمزگان ـ بهمن ماه ۱۳۸۷

برگزاري کارگاه آموزشي يک روزه آشنايي با پورتال و امنيت Web Application ويژه مديران و کارشناسان استانداري و ۱۳ فرمانداري تهران ـ بهمن ماه ۱۳۸۷

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر ايزو ۲۷۰۰۲ ويژه مديران و کارشناسان استانداري، سازمان ها و ادارات استان خراسان جنوبي ـ بهمن ماه ۱۳۸۷

برگزاري هفتمين سمينار آموزشي شبکه علمي کشور ـ بهمن ۱۳۸۷ با موضوع آشنايي با تجارت الکترونيک و سيستم هاي پرداخت الکترونيک

برگزاري کارگاه آموزشي دو روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات ويژه ۵۷ نفر از مديران حراست استان اصفهان ـ سوم و چهارم اسفندماه ۱۳۸۷

برگزاري سومين سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات ويژه مديران و کارشناسان شرکت ذوب آهن اصفهان ـ پنجم اسفندماه۱۳۸۷

برگزاري سمينار چهار روزه آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات در ويژه مديران و کارشناسان شرکت ذوب آهن اصفهان ـ دهم تا سيزدهم اسفندماه۱۳۸۷

برگزاري دوره حراست فناوري اطلاعات درجه دو ويژه مديران و کارشناسان حراست برخي از بخش هاي دولتي و بانکي کشور ـ هيجدهم و نوزدهم اسفندماه ۱۳۸۷

برگزاري پنجمين و ششمين سمينار آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات در ويژه مديران و کارشناسان شرکت ذوب آهن اصفهان ـ در روزهاي ۲۶و۲۷ اسفند ماه ۸۷ و ۷/۲/۸۸

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات در هتل سيمرغ تهران ويژه مديران و کارشناسان صنعت سيمان ـ درتاريخ ۳/۲/۸۸

برگزاري کارگاههاي آموزشي دو روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات برا ي۸۲ نفر از مديران و کارشناسان فناوري اطلاعات کليه زير مجموعه هاي شرکت ملي گاز از تاريخ ۲۹/۱/۸۸ تا ۲۰/۲/۸۸

برگزاري اولين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي هفتم الي نهم اسفندماه ۸۷ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي در مرکز آموزش شبکه علمي و دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي

برگزاري دومين دوره کارگاه آموزش درجه دو لينوکس در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ چهاردهم الي شانزدهم اسفندماه ۱۳۸۸ در مرکز آموزش شبکه علمي و دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي

برگزاري دومين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ بيست و يکم الي بيست و سوم اسفندماه ۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي در مرکز آموزش شبکه علمي و دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي

برگزاري سومين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ نوزدهم الي بيست و يکم فروردين ماه ۱۳۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي در مرکز آموزش شبکه علمي و دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي

برگزاري چهارمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ نهم الي يازدهم ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي و صنعتي

برگزاري کارگاههاي آموزشي دو روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ برا ي۲۰ نفر از مديران و کارشناسان بانک مسکن شامل واحدهاي فناوري اطلاعا ت ـ حراست ـ خدمات نوين ـ مديريت ريسک و طرح و برنامه در تاريخ ۲۶ و ۲۷/۲/۸۸

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ براي بيش از ۱۳۰ نفر از مديران کل، مديران و کارشناسان سازمان بنادر و دريانوردي در تاريخ ۲۹/۲/۸۸

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ براي بيش از ۱۰۰ نفر از مديران و کارشناسان بنادر شهيد باهنر، شهيد رجايي و لنگه در بند شهيد رجايي در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۸

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ براي بيش از ۱۳۰ نفر از مديران و کارشناسان بنادر اداره کل بنادر و دريانوردي استان مازندران در بندر نوشهر در تاريخ ۱۲/۵/۱۳۸۸

برگزاري پنجمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ اول تا سوم مهرماه ۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي

برگزاري ششمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ هشتم، نهم و دهم مهرماه ۸۸ ويژه تعدادي از مديران و کارشناسان حراست و حراست فناوري اطلاعات يکي از سازمان هاي تحت نظارت وزارت راه و ترابري

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ براي بيش از ۱۴۰ نفر از مديران و کارشناسان بنادر اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان در بندر خرمشهر در تاريخ ۱۳/۷/۱۳۸۸

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ براي بيش از ۱۳۰ نفر از مديران و کارشناسان بندر امام خميني در تاريخ ۱۳/۷/۱۳۸۸

برگزاري هفتمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ پانزدهم، شانزهم و هفدهم مهرماه ۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي

برگزاري هشتمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ بيست و نهم ، سي ام مهرماه و يکم آبان ماه ۱۳۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ براي بيش از ۱۵۰ نفر از مديران و کارشناسان اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان در بندر انزلي در تاريخ ۲۹/۷/۱۳۸۸

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ براي بيش از ۱۰۰ نفر از مديران و کارشناسان اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهردر تاريخ ۲۹/۷/۱۳۸۸

برگزاري نهمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ ششم، هفتم و هشتم آبان ماه ۱۳۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي

برگزاري دهمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ مورخ سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم آبان ماه ۱۳۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي

برگزاري دومين دوره کارگاه آموزش درجه دو لينوکس در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ بيستم، بيست و يکم و بيست و دوم آبان ماه۸۸

برگزاري يازدهمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم آبان ماه ۱۳۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي

برگزاري اولين گارگاه آموزشي Expans در آبان ماه ۱۳۸۸ با حضور برخي از کارشناسان شرکت انجمن کاشي و سراميک

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات و ايزو ۲۷۰۰۱ و ايزو ۲۷۰۰۲ براي بيش از ۶۰ نفر از مديران و کارشناسان اداره کل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان در بندر چابهار در تاريخ ۲/۹/۱۳۸۸

برگزاري دوازدهمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ چهارم، پنجم و ششم آذرماه ۱۳۸۸ ويژه کارشناسان بخش هاي دولتي

برگزاري اولين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن درجه سه در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ يازدهم، دوزادهم و سيزدهم آذرماه ۱۳۸۸

برگزاري دومين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن درجه سه در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ هجدهم، نوزدهم و بيستم آذرماه ۱۳۸۸

برگزاري سومين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن درجه سه در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ شانزدهم، هفدهم و هجدهم دي ماه ۱۳۸۸

برگزاري کارگاه پنج روزه آموزش هک و مقابله با آن در روزهاي دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم بهمن ماه ۱۳۸۸ ويژه كارشناسان سازمان بنادر و كشتيراني ودريا نوردي

برگزاري چهارمين دوره کارگاه آموزش هک و مقابله با آن درجه سه در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ پنجم، ششم و هفتم اسفند ماه ۱۳۸۸

برگزاري اولين دوره سه روزه کارگاه آموزش هک و مقابله با آن درجه دو روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ دوزادهم، سيزدهم و چهاردهم دي ماه ۱۳۸۸

برگزاري هشتمين سمينار آموزشي شبکه علمي کشور ـ در روز شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ۱۳۸۸ با موضوع آشنايي با هك و جاسوسي الكترونيك و ابزارهاي مقابله با آن

برگزاري اولين دوره يك روزه مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك در روز يكشنبه مورخ بيست و سوم اسفند ۱۳۸۸

برگزاري دومين دوره يك روزه مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك در روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ۱۳۸۸

برگزاري سومين دوره يك روزه مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك در روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ۱۳۸۸

برگزاري چهارمين دوره يك روزه مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك در روز يكشنبه مورخ بيست و ششم اسفند ۱۳۸۸

برگزاري سمينار مقابله با هك و جاسوسي الكترونيكي و آشنايي با استانداردهاي امنيت اطلاعات در سالن همايش هاي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در روز چهارشنبه مورخ بيست وششم خرداد ۱۳۸۹

برگزاري نهمين سمينار آموزشي شبکه علمي کشور ـ در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ دوازدهم و سيزدهم مردادماه ۱۳۸۹ با موضوع آشنايي با برخي ابزارها و روش هاي هک و جاسوسي الکترونيک و نحوه مقابله با آن (بخش دوم)

ارائه سخنراني فني ـ امنيتي با موضوع آشنايي با سيستم مديريت امنيت اطلاعات در جمع مديران و رؤساي حراست شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکتها و مناطق تابعه در منطقه آزاد کيش ـ سال ۱۳۸۹

ارائه سخنراني فني ـ امنيتي با موضوع آشنايي با برخي روش هاي هک و جاسوسي الکترونيکي و نحوه مقابله با آن در جمع اعضاي کميته هاي راهبري شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکتها و مناطق تابعه در منطقه آزاد کيش ـ سال ۱۳۸۹

برگزاري سمينار مقابله با هك و جاسوسي الكترونيكي و آشنايي با استانداردهاي امنيت اطلاعات (بخش اول) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس در روز پنجشنبه مورخ هفدهم تيرماه ۱۳۸۹

برگزاري پنجمين دوره سه روزه مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك درجه سه مرداد ماه ۱۳۸۹

برگزاري ششمين دوره سه روزه مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك درجه سه مرداد ماه ۱۳۸۹

برگزاري سيزدهمين دوره سه روزه مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك درجه چهار آبان ماه ۱۳۸۹

برگزاري اولين دوره دو روزه آموزش کاربري سايت ملي اطلاع رساني مناقصات کشور براي تعدادي از کارشناسان شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ هفتم و هشتم ديماه ۱۳۸۹

برگزاري دومين گارگاه آموزشي Expans در دي ماه ۱۳۸۹ با حضور برخي از کارشناسان پژوهشکده جمعيت آسيا و اقيانوسيه

برگزاري سومين گارگاه آموزشي Expans در بهمن ماه ۱۳۸۹ با حضور برخي از کارشناسان شرکت پارس تجهيز آريا

برگزاري چهارمين گارگاه آموزشي Expans در روز سه شنبه مورخ ۳/۲/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

برگزاري پنجمين گارگاه آموزشي Expans در روز يکشنبه ۱۱/۰۲/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان استانداري البرز، دفاتر و فرمانداري هاي تابعه

برگزاري هفتمين دوره سه روزه آموزشي مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك درجه سه براي تعدادي از کارشناسان شرکت ارتباطات زيرساخت در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه مورخ چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم ارديبهشت ۱۳۹۰

برگزاري اولين کارگاه آموزشي CCNA از تاريخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ تا ۲۵/۰۲/۱۳۹۰ با حضور برخي از فارغ التحصيلان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته کامپيوتر به صورت کمپ ۶ روزه

برگزاري چهاردهمين دوره سه روزه آموزشي مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك درجه چهار براي تعدادي از کارشناسان شرکت شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفت ايران در روزهاي دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه مورخ نهم، دهم و يازدهم خردادماه ۱۳۹۰

برگزاري ششمين گارگاه آموزشي Expans در روز يکشنبه ۲۵/۰۳/۱۳۹۰ براي شرکت بهين پرواز

برگزاري هفتمين گارگاه آموزشي Expans در روز دوشنبه ۱۳/۰۴/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

برگزاري دومين کارگاه آموزشي CCNA از تاريخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ تا ۲۳/۰۳/۱۳۹۰ با حضور برخي از فارغ التحصيلان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته کامپيوتر به صورت کمپ ۶ روزه

برگزاري سومين کارگاه آموزشي CCNA از تاريخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ تا ۲۶/۰۴/۱۳۹۰ با حضور برخي از فارغ التحصيلان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته کامپيوتر به صورت کمپ ۶ روزه

برگزاري اولين دوره MCITP از تاريخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۰ با حضور برخي از فارغ التحصيلان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته مهندسي کامپيوتر وصنايع آغاز و اين دوره ۳۳ روزه در تاريخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۰ پايان يافت.

برگزاري پانزدهمين کارگاه آموزش هک و مقابله با آن درجه چهار در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ بيست و نهم ، سي ام و سي و يکم تير ماه ۱۳۹۰ براي برخي از کارشناسان محترم سازمان ها و دانشگاهها.

برگزاري دهمين سمينار آموزشي شبکه علمي کشور ـ در روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ يکم و دوم مردادماه ۱۳۹۰ با موضوع دورکاري، دولت الکترونيک و امنيت اطلاعات (بخش اول) در هتل آکادمي فوتبال هتل المپيک.

برگزاري هشتمين گارگاه آموزشي Expans در روز چهارشنبه ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان موسسه علمي کاربردي هلال ايران

برگزاري نهمين گارگاه آموزشي Expans در روز يکشنبه ۰۶/۰۶/۱۳۹۰ براي شرکت بهين پرواز

برگزاري چهارمين کارگاه آموزشي CCNA از تاريخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ تا ۲۳/۵/۱۳۹۰ با حضور برخي از فارغ التحصيلان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته کامپيوتر به صورت کمپ ۶ روزه

برگزاري دومين دوره MCITP از تاريخ ۱/۵/۱۳۹۰ با حضور برخي از فارغ التحصيلان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته مهندسي کامپيوتر وصنايع آغاز و اين دوره ۳۳ روزه در تاريخ ۲/۶/۱۳۹۰ پايان يافت.

برگزاري هشتمين دوره سه روزه آموزشي مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك درجه سه براي تعدادي از کارشناسان محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي، بانک سرمايه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت پالايش نفت شيراز، شرکت سنگ آهن مرکزي ايران، شرکت نوترون شيمي، دانشگاه فني و حرفه اي مرکز اصفهان در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه مورخ شانزدهم، هفدهم و هجدهم شهريور ۱۳۹۰

برگزاري شانزدهمين کارگاه آموزش هک و مقابله با آن درجه چهار در روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه مورخ بيست و سوم ، بيست و چهارم و ييست و پنجم شهريور ماه ۱۳۹۰ براي برخي از کارشناسان محترم بانک ملت.

برگزاري پنجمين کارگاه آموزشي CCNA از تاريخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ تا ۲۷/۶/۱۳۹۰ با حضور برخي از فارغ التحصيلان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته کامپيوتر به صورت کمپ ۶ روزه

برگزاري هفدهمين کارگاه آموزش هک و مقابله با آن درجه چهار در روزهاي سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه مورخ دوازدهم ، سيزدهم و چهاردهم مهرماه ۱۳۹۰ براي برخي از کارشناسان محترم شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران.

برگزاري ششمين کارگاه آموزشي CCNA از تاريخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ تا ۱/۸/۱۳۹۰ با حضور برخي از فارغ التحصيلان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته کامپيوتر به صورت کمپ ۶ روزه

برگزاري سومين دوره MCITP از تاريخ ۵/۶/۱۳۹۰ با حضور برخي از فارغ التحصيلان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته مهندسي کامپيوتر وصنايع آغاز و اين دوره ۳۳ روزه در تاريخ ۴/۷/۱۳۹۰ پايان يافت.

برگزاري سمينار آموزشي يک روزه امنيت اطلاعات در مرکز آموزش شرکت برق مطقه اي باختر در مهرماه ۱۳۹۰

برگزاري دهمين گارگاه آموزشي Expans در روز يکشنبه ۰۱/۰۸/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

برگزاري يازدهمين گارگاه آموزشي Expans در روز دوشنبه ۲/۸/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

برگزاري دوازدهمين گارگاه آموزشي Expans در روز چهارشنبه ۴/۸/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان موسسه علمي کاربردي هلال ايران

برگزاري سمينار دورکاري و امنيت اطلاعات در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران روز دوشنبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ در سالن مجموعه آموزشي و فرهنگي حضرت فاطمه زهرا (س) ويژه مديران و کارشناسان ارشد آن مجموعه.

برگزاري سيزدهمين گارگاه آموزشي Expans در روز چهارشنبه ۱۱/۸/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان استانداري تهران و فرمانداري شهريار

برگزاري سمينار آشنايي با تهديدات امنيتي و ISMS در شرکت پالايش بندر عباس در سه شنبه مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ در مرکز آموزش در دو نوبت صبح و عصربه تفکيک ويژه مديران و کارکنان دفتري آن مجموعه.

برگزاري چهاردهمين گارگاه آموزشي Expans در روز شنبه ۲۱/۸/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

برگزاري پنجمين دوره يک روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک سطح ۱۲ در روز جمعه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۰ کارشناسان برخي سازمان ها و مراکز دولتي و خصوصي

برگزاري سمينار آشنايي با تهديدات امنيتي و ISMS در دانشگاه فني و حرفه اي در مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۰ در محل سازمان مرکزي ويژه رابطين فناوري اطلاعات منطقه اي دانشگاه هاي فني و حرفه اي .

برگزاري پانزدهمين گارگاه آموزشي Expans در روز سه شنبه ۱/۹/۱۳۹۰ با حضور برخي از کارشناسان دفتر آموزش و پژوهش، دفتر آمار، دفتر امور اتباع، دفتر امور اجتماعي، دفتر مديريت برنامه ريزي استانداري تهران

برگزاري ششمين دوره يک روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک سطح ۱۲ در روز پنجشنبه مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ کارشناسان برخي سازمان ها و مراکز دولتي و خصوصي

برگزاري هفتمين دوره يک روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک سطح ۱۲ در روز جمعه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۰ کارشناسان برخي سازمان ها و مراکز دولتي و خصوصي

برگزاري هشتمين دوره يک روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک سطح ۱۲ در روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۰ کارشناسان برخي سازمان ها و مراکز دولتي و خصوصي

برگزاري نهمين دوره يک روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک سطح ۱۲ در روز جمعه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۰ کارشناسان برخي سازمان ها و مراکز دولتي و خصوصي

برگزاري دومين گردهمايي مديران و کارشناسان حفاظت اسناد و IT بنادر کشور در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ۲۲و۲۳/۰۹/۱۳۹۰ به ميزباني بندر امام خميني

برگزاري سمينار آموزشي امنيت اطلاعات و ISMS در روزهاي يکشنبه ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ به ميزباني پالايشگاه نفت تهران

برگزاري دهمين دوره يک روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک سطح ۱۲ در روز پنجشنبه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۰ با حضور نمايندگاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، وزارت دفاع،شرکت سهامي باتري سازي نيرو، شرکت ملي نفت ايران

برگزاري سمينار آموزشي امنيت اطلاعات مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۱ کارشناسان شرکت پتروشيمي شازند

برگزاري سمينار آموزشي آشنايي با ISMS مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ کارشناسان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران

برگزاري سمينار آموزشي آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبري مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ کارشناسان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

برگزاري همايش جرايم رايانه اي در فضاي سايبري مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۱ کارشناسان دانشگاه پيام نور استان مرکزي

برگزاري سمينار آموزشي آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبري ويژه مديران مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ شرکت ملي مناطق مرکزي ايران

برگزاري سمينار آموزشي آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبري ويژه روساي ادارات مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ شرکت ملي مناطق مرکزي ايران

برگزاري سمينار آموزشي آشنايي با ISMS مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ کارشناسان شرکت پالايش نفت امام خميني

برگزاري سمينار آموزشي آشنايي با نحوه جلوگيري از تهديدها در شبکه هاي رايانه اي مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ کارشناسان شرکت برق منطقه اي آذربايجان شرقي

برگزاري يازدهيمن سمينار شبکه علمي غرب آسيا با عنوان کنفرانس ملي امنيت اطلاعات واسرائيل شناسي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات روز دوشنبه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱

برگزاري سمينار آموزشي آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبري ويژه کاربران و کارشناسان مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ کارشناسان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

برگزاري دوره آموزشي امنيت IT مورخ ۹/۵/۹۱ در دفتر مرکزي حراست سازمان بنادر و دريانوردي

برگزاري سمينار يک روزه ISMS مورخ ۱۰/۷/۹۱ در شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

برگزاري دوره يک روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطح ۱۲ مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان حراست شهرداري تهران ، دانشگاه صنعتي امير کبير و شرکت ملي نفت ايران

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ تا ۱۷/۷/۱۳۹۱ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان دادگستري کرمان، شرکت فرش مشهد، شرکت خدمات انفورماتيک ، انستيتو ايز ايران، شرکت پتروشيمي غدير و گوهر قطعه پارسيان

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ تا ۲۱/۷/۱۳۹۱ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان سازمان تامين اجتماعي ياسوج، بيمارستا مهر، شرکت سينا سافت، اداره ورزش و جوانان شهرستان رفسنجان ، دانشگاه ياسوج، شرکت پتروشيمي خارک، شرکت برق منطقه اي مازندران، شرکت تحقيق طراحي و توليد موتور ايران، موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ تا ۲۴/۷/۱۳۹۱ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان شرکت پالايش گاز بيد بلند، شرکت سروش انرژ پارس،دانشگاه آزاد بوئين زهرا، هلال احمر مازندران،حراست شهرداري تهران، شرکت تراکتور سازي ايران، وزارت امور خارجه، کارخناجات برفاب، شرکت مهندسي سازگان ارتباط،اداره کل راه و شهرسازي استان همدان، شرکت کشاورزي و باغداري فجر ساري، شرکت ملي نفت ايران و بانک مرکزي

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ تا ۲۸/۷/۱۳۹۱ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان شرکت توکاريل، دانشگاه ولي عصر رفسنجان، شرکت تراکتور سازي ايران، شرکت ويرا افزاران زاينده رود، شرکت مهرکام پارس، بانک مرکزي، شرکت توليدي چدن سازان و شرکت فولاد مبارکه

برگزاري گردهمايي رده هاي متناظر حفاظت اسناد و IT بنادر کشور مورخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۱به ميزباني بندر امام خميني

ارائه سخنراني فني ـ امنيتي با موضوع آشنايي با سيستم مديريت امنيت اطلاعات در جمع مديران و رؤساي حراست شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکتها و مناطق تابعه در منطقه آزاد کيش ـ سال ۱۳۸۹

ارائه سخنراني فني ـ امنيتي با موضوع آشنايي با برخي روش هاي هک و جاسوسي الکترونيکي و نحوه مقابله با آن در جمع اعضاي کميته هاي راهبري شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکتها و مناطق تابعه در منطقه آزاد کيش ـ سال ۱۳۸۹

برگزاري دوازدهمين سمينار آموزشي شبکه علمي غرب آسيا با عنوان افزايش سرعت و امنيت رايانه ها با توانمندي هاي منحصر به فرد Windows8 مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۲

برگزاري دوره آموزشي مهارت هشتم فناوري اطلاعات ( امنيت اطلاعات ) پتروشيمي شازند مورخ ۲۸ خرداد تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۲

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با تهديدات فضاي سايبر در صنعت آب و برق شرکت برق سمنان مورخ ۹ تا ۱۰ تير ماه ۱۳۹۲

برگزاري دوره امنيت اطلاعات دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کاشان مورخ ۱۶ تا ۱۷ شهريور ۱۳۹۲

برگزاري دوره افتا (امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات) شرکت برق آذربايجان مورخ ۳۰ مرداد تا ۶ شهريور ۱۳۹۲

برگزاري دوره سيستم مديريت امنيت اطلاعات کد ۷۰۶۳ در آبفاي تهران به مدت ۵ روز از تاريخ ۲۲ مهر تا ۸ آبان ۱۳۹۲ در لابراتوار شبکه علمي غرب آسيا

برگزاري دوره استقرار سامانه امنيت اطلاعات ISMS مورخ ۷ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۲ در شرکت دارو سازي اسوه به مدت ۳ روز

برگزاري دوره آخرين تهديدات فضاي سايبر در صنعت آب و برق در شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۲

برگزاري دوره يک روزه امنيت اطلاعات ويژه اوليا دانش آموزان دبستان پسرانه شهيد محمد باقر صدر مورخ ۷/۰۸/۱۳۹۲ به مدت يک روز

برگزاري دوره يک روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک در پالايشگاه شازند مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۲

برگزاري دوره آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبري در شرکت ملي مناطق نفت خيز مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۲

برگزاري سيزهمين سمينار آموزشي شبکه علمي غرب آسيا با عنوان بررسي حملات سايبري برتر ۲۰۱۳ بر اساس OWASP و راهکارهاي پيشگيري مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ و ۲۹/۰۸/۱۳۹۲

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبر مورخ دوم آذرماه ۱۳۹۲ تا چهارم آذرماه ۱۳۹۲ در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق

برگزاري سمينار پدافند غيرعامل در فضاي سايبر در محل مجتمع مس سونگون ويژه مديران و کاربران عادي مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۲

برگزاري سمينار آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبر مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ ويژه مديران و کارشناسان شرکت ملي مناطق نفت خير جنوب

برگزاري دوره يک روزه آشنايي با تهديدات در فضاي سايبر در صنعت آب و برق مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ تا ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ ويژه ۴ گروه از مديران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب منطقه يک تهران

برگزاري سمينار آموزشي با عنوان سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) ويژه مديران و کارشناسان شرکت معدني و صنعتي گل گهر مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۲

برگزاري سه دوره آموزشي امنيت اطلاعات ويژه مديران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ ، ۵/۱۱/۹۲ و ۱۲/۱۱/۹۲

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ تا ۴/۱۱/۱۳۹۲ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان شرکت پتروشيمي شازند، سرمايه گذاري توس گستر، شرکت پتروشيمي بيستون، شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان، شرکت پتروشيمي جم، شرکت متوژن، شرکت مهرتاش سپاهان، شرکت صنام الکترونيک

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ تا ۹/۱۱/۱۳۹۲ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان شرکت ملي صنايع مس ايران، شرکت پلي آهار، مرکز آموزش مديريت دولتي، نظام مهندسي کرمانشاه و آژانس هواپيمايي احمدزاده

برگزاري دوره آموزشي آسيب هاي سايبري ويژه کارشناسان شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ تا ۱۴/۱۱/۹۲

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تا ۲/۱۲/۱۳۹۲ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان شرکت توليدي شيميايي کلران، شرکت موتوژن، مجتمع مرغ آرين بابلکنار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، اداره کل فرودگاه بين المللي مهرآباد، شرکت آدفا، شرکت سهامي مديريت شبکه برق ايران، سرمايه گذاري تامين اجتماعي، نيروي دريائي، صنايع شهيد درويش و شرکت برق منطقه اي غرب

برگزاري دوره سه روزه حراست فناوري اطلاعات سطح ۵ ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ تا ۸/۱۲/۱۳۹۲ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان حراست شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، مجنمع مرغ آرين بابلکنار و دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

برگزاري کارگاه آموزشي استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) در شرکت برق منطقه اي غرب مورخ ۱۸، ۱۹ و ۲۰/۱۲/۱۳۹۲

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تا ۱۶/۱۲/۱۳۹۲ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي، بانک مسکن، شوراي هماهنگي تبلغات اسلامي، آژانس هواپيمايي احمدزاده، شرکت لاستيک پارس، شرکت فرودگاههاي کشور، شرکت سنگ آهن گل گهر، سرمايه گذاري تامين اجتماعي، شرکت نفت و گاز گچساران

برگزاري کارگاه آموزشي امنيت در رايانه هاي صنعتي ويژه مديران و کارشناسان فناوري اطلاعات و حراست شرکت آب و فاضلاب استان تهران از تاريخ ۱/۲/۱۳۹۳

برگزاري دوره سه روزه (ICSS) امنيت سايبري در سيستم¬هــاي کنترل صنعتــي PLC، DCS و SCADA Risk Assessment) سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ تا ۱۳/۳/۱۳۹۳ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان حراست فناوري اطلاعات شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، سازمان نهضت سواد آموزي، حراست شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون و حراست شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

برگزاري دوره سه روزه امنيت در زيرساختهاي حياتي مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ تا ۳۰/۳/۱۳۹۳ در مرکز آموزش براي برخي مديران و کارشناسان شرکت قند قزوين، شرکت سيمان بجنورد، دادگستري کرمان، سازمان پژوهش، سازمان بورس اوراق بهادر، شرکت ملي صنايع مس ايران، انستيتو پاستور ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۴ ، ۵ و ۶/۴/۱۳۹۳ ويژه مديران و کارشناسان سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا).

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۹، ۸ و ۷ مورخ ۲۲، ۲۳ و ۲۴/۵/۱۳۹۳ ويژه تعدادي از بخش هاي دولتي.

برگزاري دوره سه روزه امنيت در زير ساخت هاي حياتي مورخ ۲۹، ۳۰ و ۳۱/۵/۱۳۹۳ ويژه تعدادي از بخش هاي دولتي.

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴/۶/۱۳۹۳ ويژه تعدادي از بخش هاي دولتي.

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸/۶/۱۳۹۳ ويژه کارشناسان شرکت پالايش نفت کرمانشاه.

برگزاري دوره سه روزه مقابله با هک و جاسوسي الکترونيک ( Risk Assessment سيستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارايي هاي اطلاعات نرم افزاري) سطوح ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مورخ ۲۵ ، ۲۶ و ۲۷/۶/۱۳۹۳ ويژه کارشناسان پليس فتا.

برگزاري دوره آموزش CEH نسخه ۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ الي ۲۲/۸/۱۳۹۳ در اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر.

برگزاري دوره آموزش پدافند غيرعامل سايبري مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ به مدت دور روز در شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبر در صنعت آب و برق مورخ ۲۷/۸/۹۳ در شرکت آب و فاضلاب منطقه يک تهران.

برگزاري دوره آموزشي دوره يادگيري از طريق اينترنت و امنيت در windows 8.1 مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳ در شرکت برق منطقه غرب.

برگزاري دوره آموزشي پدافند غيرعامل سايبري مورخ اسفند ۹۳ در سازمان بنادر و دريانوردي.

برگزاري دوره آموزش CEH نسخه ۸ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ الي ۳۱/۲/۱۳۹۴ در بنادر و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد.

برگزاري دوره آموزشي امنيت اطلاعات مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ در پارک فناوري پرديس.

برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با هک سطح ۷-۸-۹ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ الی ۰۲/۰۵/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری کارگاه سه روزه مقابله با هک سطح ۱۰-۱۱-۱۲ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۴ الی ۱۶/۰۵/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری دوره های آموزشی CEH و OWPS مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۴ الی ۱۹/۰۵/۱۳۹۴ در سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد.

برگزاری کارگاه سه روزه بازرسی جرایم رایانه ای مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۴ الی ۳۰/۰۵/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری کارگاه آموزشی تست نفوذپذیری براساس برترین ابزار تهاجم سایبری Kali Linux مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ الی ۱۳/۰۶/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری دوره آموزشی CHFI مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۴ الی ۰۶/۰۷/۱۳۹۴ در سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد.

برگزاری کارگاه آموزشی تست نفوذپذیری براساس برترین ابزار تهاجم سایبری Kali Linux مورخ۱۳/۰۸/۱۳۹۴ الی ۱۵/۰۸/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری کارگاه آموزشی تست نفوذپذیری براساس برترین ابزار تهاجم سایبری Kali Linux مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ الی ۰۶/۰۹/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری دوره آموزشی نفوذپذیری و امنیت در شبکه های Wireless مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۴ الی ۲۷/۰۹/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری کارگاه آموزشی تشریح حملات سایبری تلفن های همراه و راهکارهای مقابله مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ الی ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت سایبری در سیستم های کنترل صنعتی و SCADA مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ الی ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت سایبری در سیستم های کنترل صنعتی و SCADA مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ الی ۲۵/۱۰/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تهدیدات سایبری در فضای سایبری صنعت آب و برق مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ در سازمان توسعه برق ایران.

برگزاری کارگاه آموزشی تست نفوذپذیری براساس برترین ابزار تهاجم سایبری Kali Linux مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ الی ۰۹/۱۱/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری دوره آموزشی ECSA مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ الی ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ در سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآیاد.

برگزاری دوره آموزشی نفوذپذیری و امنیت در شبکه های Wireless مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ الی ۳۰/۱۱/۱۳۹۴ در شبکه علمی غرب آسیا.

برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل سایبری و کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل سایبری مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ الی ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ در سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر خرمشهر)

برگزاری سمینار آشنایی با آخرین تهدیدات فضای سایبری مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۴ در شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان.

برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل سایبری و کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل سایبری مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ الی ۱۳/۰۷/۱۳۹۴ دراداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران (بندر نوشهر).

دوره آموزشی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، آشنایی با آخرین تهدیدات فضای سایبری و راه کارهای مقابله با آن مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی