نصب و راه اندازي پورتال شرکت Iran2x 1389

نصب و راه اندازي sharepointپورتال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱۳۹۰

نگهداري و پشتيباني پورتال dchq.ir ، Mail Server، Web Server، DNS Server ستاد مبارزه با مواد مخدر و طراحي معماري امنيتي ۱۳۹۲

مطالعه ساختار دانشگاههاي مجازي بين المللي ۳۱/۶/۱۳۸۳

توليد نرم افزارهاي آموزشي (شبکه و … ) ۲۵/۵/۱۳۸۳

توليد نرم افزار تلفن گويا شماره ۱ ۲۰/۶/۱۳۸۳

مطالعه اوليه در خصوص پورتال ۱۸/۹/۱۳۸۳

طرح تبديل تهران به اولين شهر الکترونيکي کشور ۳۰/۵/۱۳۸۴

توليد نرم افزار تجارت الكترونيك تحت وب ۳۰/۱/۱۳۸۴

مطالعه اوليه در خصوص توليد كارتهاي هوشمند ۲۰/۶/۱۳۸۴

پورتال دانشگاه مجازي ايرانيان ۲۰/۳/۱۳۸۴

طرح جامع ايجاد و توسعه سيستم هاي نرم افزاري تحت وب دانشگاه جامع ۲۰/۶/۱۳۸۵

پورتال آموزشي و اطلاع رساني موسسه آموزش عالي سارويه ۳۰/۷/۱۳۸۵

پورتال خبرگزاري ICT Times 22/2/1385

پورتال تجارت الکترونيکي شرکت عقاب بال ۲۰۰۰ ۳۰/۲/۱۳۸۵

پورتال دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن ۱۵/۳/۱۳۸۵

پورتال تجارت الکترونيکي شرکت بازرگاني چند منظوره ايثار ۲۹/۳/۱۳۸۵

پورتال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق ۱۵/۳/۱۳۸۵

پورتال داخلي دانشگاه مجازي ايرانيان ۱۵/۳/۱۳۸۵

پورتال دانشگاه آزاد اسلامي واحد خاش ۲۹/۳/۱۳۸۵

پورتال دانشگاه آزاد اسلامي مرکز هاديشهر ۱۵/۳/۱۳۸۵

پورتال دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي استان چهار محال و بختياري ۱۸/۳/۱۳۸۵

پورتال دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي استان کهکيلويه و بوير احمد ۱۸/۳/۱۳۸۵

طرح جامع ايجاد و گسترش فناوري اطلاعات در دانشگاه نيروي انتظامي ۲۴/۳/۱۳۸۵

پورتال انجمن سراميک ايران ۲۵/۳/۱۳۸۵

پورتال اطلاع رساني شرکت فرناب سيستم ۲۷/۳/۱۳۸۵

پورتال آموزشکده آموزش عالي فني سروش اصفهان ۱۵/۵/۱۳۸۵

پورتال دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين ۱۵/۵/۱۳۸۵

پورتال تجارت الکترونيکي شرکت انديشه سازان پولادين ۱۴/۵/۱۳۸۵

پورتال دانشکده صنعت هواپيمائي کشوري ۱۰/۵/۱۳۸۵

پورتال مرکز تربيت معلم شهداي مکه ۱۰/۵/۱۳۸۵

پورتال اطلاع رساني شرکت ريرا نماينده سروش رسانه صدا و سيما ۶/۵/۱۳۸۵

پورتال تجارت الکترونيکي شرکت نگين چوب تهران ۱۸/۵/۱۳۸۵

پورتال تجارت الکترونيکي شرکت پارس کيان الوند ۲۰/۵/۱۳۸۵

پورتال سازماني و آموزشي مرکز آموزش عالي کانون سردفتران قوه قضائيه ۱۰/۵/۱۳۸۵

پورتال اطلاع رساني شرکت پندار پژوهان صنعت آسيا ۱۰/۵/۱۳۸۵

فروشگاه و نمايشگاه اينترنتي هشت زبانه انجمن تشکل هاي قرآني ۱۰/۵/۱۳۸۵

پورتال شرکت سينا کاشي ۱۵/۵/۱۳۸۵

پورتال شرکت بين المللي راشين افزار ۳۰/۶/۱۳۸۵

پورتال شرکت بابک شيمي (فديشه) ۲۵/۵/۱۳۸۵

پورتال انجمن جراحان دهان و فک وصورت ايران ۱۲/۶/۱۳۸۵

پورتال سه زبانه سازمان پزشکي قانوني کشور ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان اصفهان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان يزد ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان مرکزي ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان سمنان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان همدان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان بوشهر ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان چهار محال و بختياري ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان هرمزگان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان گيلان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان مازندران ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان گلستان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان خراسان شمالي ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان خراسان رضوي ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان خراسان جنوبي ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان سيستان و بلوچستان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان لرستان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان آذربايجان غربي ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان اردبيل ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان قم ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان آذربايجان شرقي ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان فارس ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان کرمان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان کرمانشاه ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان کردستان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان ايلام ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان خوزستان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان کهکيلويه و بويراحمد ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان قزوين ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني استان زنجان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني الجزاير ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني آذربايجان ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني مصر ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني عراق ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني اردن ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني لبنان ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني مالزي ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني قطر ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني سوريه ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني تاجيکستان ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني تونس ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني يمن ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني سودان ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني کويت ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني ليبي ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني اندونزي ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال سازمان پزشکي قانوني فلسطين ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

پورتال مرکز مطالعات حقوق بشر ۱۵/۹/۱۳۸۵

پورتال مرکز مطالعات قرآن ۱۵/۹/۱۳۸۵

پورتال مرکز مطالعات اقتصادي ۱۵/۹/۱۳۸۵

پورتال مرکز اورژانس استان تهران ۳۰/۳/۱۳۸۶

پورتال اطلاع رساني شرکت پارستا ۲/۳/۱۳۸۶

فروشگاه الکترونيکي شرکت پارستا ۲/۳/۱۳۸۶

فروشگاه الکترونيکي شرکت صائن ۲۰/۲/۱۳۸۶

پورتال توسعه کاربرد و يکپارچه سازي نرم افزار ۲۰/۵/۱۳۸۵

پورتال تجارت الکترونيکي صنايع دستي ۱۲/۱۲/۱۳۸۶

پورتال سمينارهاي آموزشي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي ۲۷/۱۱/۱۳۸۵

پورتال شخصي آقاي دکتر مسعود علمي ۲۰/۱/۱۳۸۶

پورتال اطلاع رساني شرکت صائن ۲۰/۲/۱۳۸۶

پورتال دانشگاه الغدير تبريز ۱۷/۱۲/۱۳۸۵

تامين محتواي پورتال چهار زبانه سازمان پزشکي قانوني کشور ۲۰/۲/۱۳۸۶

سيستم دريافت مقالات علمي انجمن سراميک ايران ۱/۳/۱۳۸۶

فروشگاه الکترونيکي توليدات دات کام ۱۰/۴/۱۳۸۶

پورتال بازرگاني فولاد کوثر ۱/۵/۱۳۸۶

پورتال مرکز فناوري هاي نوين ۱۲/۵/۱۳۸۶

پورتال گردشگري استان تهران ۱/۶/۱۳۸۶

فروشگاه الکترونيکي کتاب، جزوه و لوح فشرده دانشگاه مجازي ايرانيان ۴/۶/۱۳۸۶

پورتال سازماني دولت الکترونيک استانداري تهران ۸/۷/۱۳۸۶

طراحي Campus LAN وData Center دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان ۲۰/۹/۱۳۸۶

پورتال مؤسسه آموزش عالي هلال ايران وابسته به هلال احمر جمهوري اسلامي ۲۷/۹/۱۳۸۶

پورتال مؤسسه آموزش عالي سراج ۳۰/۹/۱۳۸۶

پورتال شرکت کانادايي buy4tenant 10/10/1386

پورتال مرکز اطلاع رساني فلزات ايران ۷/۱/۱۳۸۷

پورتال شرکت بين المللي متصا ۱۸/۱/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري تهران ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري ري ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري كرج ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري نظرآباد ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري ساوجبلاغ ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري ‌پاكدشت ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري دماوند ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري فيروزكوه ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري شميرانات ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري رباط‌كريم ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري اسلام‌شهر ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري شهريار ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال فرمانداري ورامين ۸/۹/۱۳۸۷

پورتال شرکت آسيا سمند ۳۰/۳/۱۳۸۷

پورتال دانشگاه علمي کاربردي تالش ۵/۹/۱۳۸۷

ايجاد هشت سرويس زير در طرح جامع مالي مخابرات استان تهران :

۱) سرويس پيگيري سند هزينه

۲) سرويس گردش کار قرارداد

۳) سرويس دريافت اموال مالي

۴) فهرست مشترکين بدهکار(ليست سياه)

۵) سرويس دريافت اضافه کار پرسنل

۶) سرويس گزارش اضافه کاري متعلقه هر نفر

۷) سرويس تعيين سقف اضافه کاري

سرويس گزارش نوارهاي حقوق بازنشستگان ۱/۲/۱۳۸۸

ايجاد پنج سرويس زير در طرح جامع رفاه مخابرات استان تهران :

۱) رويت آخرين وضعيت استفاده از تسهيلات رفاهي

۲) رويت آخرين وضعيت تخصيص تسهيلات رفاهي

۳) گردش کاردرخواست و دريافت معرفينامه مسافرين اماکن

۴) گردش کاردرخواست و دريافت وام

سرويس صدور معرفينامه مددکاري ۱/۲/۱۳۸۸

ايجاد چهار سرويس زير در سيستم کنترل ونگهداري کالا (اموال) مخابرات استان تهران:

۱) سرويس رويت اموال تحويل شده به پرسنل وادارات

۲) سرويس انتقال اموال تحويلي در زير مجموعه هاي ادارات

۳) گردش کار اعلام اموال اسقاطي به مالي

گردش کار اعلام اموال ۱/۲/۱۳۸۸

ايجاد سه سرويس زير در سيستم حضور وغياب مخابرات استان تهران :

۱) سرويس رويت گزارش تردد پرسنل ( از بانک اطلاعاتي FoxPro )

۲) گردش کار درخواست مرخصي

سرويس گزارشات و آمارهاي مديريتي ۱/۲/۱۳۸۸

پورتال سازمان داوطلبان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ۱۵/۲/۱۳۸۸

پورتال و فروشگاه اينترنتي کتابسازان ۱۹/۲/۱۳۸۸

پورتال اتاق تعاون استان آذربايجان غربي ۲۰/۴/۱۳۸۸

پورتال انجمن صنفي توليدکننکان کاشي و سراميک کشور ۱۵/۵/۱۳۸۸

راه اندازي Mail Server و Fax Server معاونت سياسي صدا وسيما ۱/۴/۱۳۸۹

طراحي و اجراي شبکه LANشهرداري شريف آباد تهران ۱۳۸۹

تدوین اسناد پیشنهادی برای استقرار ICT Master Plan در پالایشگاه گاز سرخون و قشم ۱۳۸۹

بانک ملت (ارزيابي امنيتي سامانه هاي ملت کارت) ۱۳۸۹

پورتال استانداري البرز ۱۳۸۹

پورتال دفتر فناوري اطلاعات استانداري البرز ۱۳۸۹

پورتال دفتر فني استانداري البرز ۱۳۹۰

پورتال دفتر اموراجتماعي استانداري البرز ۱۳۹۰

پورتال دفتر منابع انساني استانداري البرز ۱۳۹۰

پورتال فرمانداري طالقان ۱۳۹۰

پورتال فرمانداري پيشوا ۱۳۹۰

پورتال فرمانداري بهارستان ۱۳۹۰

پورتال روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱۳۹۰

پورتال معاونت فرهنگي ـ اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱۳۹۰

پورتال معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱۳۹۰

پورتال معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱۳۹۰

پورتال معاونت اداري ـ مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱۳۹۰

پورتال معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱۳۹۰

پورتال دفتر ورزشي معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱۳۹۰

همکاري با واحد گسترش فناوري اطلاعات در انجام خدمات زير در شرکت مخابرات استان تهران با زبان Java و پايگاه داده Oracle

۱) انتقال اطلاعات يک جدول به جدول ديگر بصورت انتخابي

۲) انتقال اطلاعات چندين جدول بصورت اتوماتيک در ساعتي خاص

۳) انتخاب اطلاعات به صورتOnline به جدول مقصد به محض ورود اطلاعات در جدول مبدأ

۴) برقراري ارتباط DBlink بين دو پايگاه داده

۵) تبديل کليه اطلاعات فارسي به صورت صحيح به زبان مقصد

۱۳۹۰

همکاري با واحد گسترش فناوري اطلاعات در پياده سازي وب سرويس هاي سيستم طرح جامع مشترکين در شرکت مخابرات استان تهران ۱۳۹۰

همکاري با واحد گسترش فناوري اطلاعات در پياده سازي بستر ارتباطي طرح جامع مشترکين با ساير سيستم ها (درون سازماني و برون سازماني) در شرکت مخابرات استان تهران ۱۳۹۰

همکاري با واحد گسترش فناوري اطلاعات در راه اندازي Oracle WebLogic 11g Application Server در محيط مجازي (Virtual) در شرکت مخابرات استان تهران ۱۳۹۰

همکاري با واحد گسترش فناوري اطلاعات در حوزه توليد سامانه مديريت و ارائه سرويس هاي مخابراتي بهينه سازي شده براي شرکت مخابرات استان تهران ۱۳۹۱

همکاري با واحد گسترش فناوري اطلاعات در حوزه توليد سامانه ۱۷ بهينه سازي شده براي شرکت مخابرات استان تهران ۱۳۹۱

همکاري با واحد گسترش فناوري اطلاعات در تدوين RFP پروژه سامانه مديريت منابع مخابراتي شرکت مخابرات استان تهران ۱۳۹۳

تولید، نصب و راه اندازی بسته نرم افزاری implement plan فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان تهران ۱۳۹۵

تولید، نصب و راه اندازی بسته نرم افزاری راهکار تحویل سامانه پشتیبانی عملیات (OSS) شرکت مخابرات استان تهران ۱۳۹۵

تدوین بسته نرم افزاری معماری فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان تهران ۱۳۹۵

سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵

سامانه مزایده ها و مناقصات ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵

سامانه نشریات ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵

سامانه پرسش و پاسخ ستادر مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵

سامانه گزارشات مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵

سامانه انتقادات و پیشنهادات ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵

سامانه انتقادات و پیشنهادات ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵

سامانه نظرخواهی ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵

تدوین اسناد ICT Master Plan واحد گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۵

سامانه نظرخواهی ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۵

تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه شناسایی و ردیابی کشتی‌ها از راه دور ۱۳۹۶

تدوین اسناد ICT Master Plan شرکت توسن ۱۳۹۶