آدرس: تهران خیابان ولی عصر خیابان دمشق خیابان برادران مظفر بن بست سروش پلاک شش واحد یک
کد پستی: ۱۴۱۶۷۳۳۷۸۱
تلفن: ۸۶۰۳۷۴۰۷
نمابر: ۸۶۰۳۷۴۹۵
رایانامه: info@newtechnology.ir