دسته: درباره شبکه علمی

برخی رضایتنامه های ما

رضایتنامه حسن انجام کار از شرکت منظومه شرق_قرارداد تست نفوذ رضایتنامه حسن انجام کار از شرکت منظومه شرق_قرارداد ISMS رضایتنامه حسن انجام کار از شرکت مشاورین مبنا_قرارداد ISMS رضایتنامه حسن انجام کار از شرکت مشاورین مبنا_قرارداد تست نفوذ رضایتنامه حسن انجام کار از شرکت پرشیا فاوا گسترش_قرارداد ISMS رضایتنامه حسن انجام کار از شرکت پرشیا […]

تست نفوذپذیری

يکي از نگراني هاي مديران و کارشناسان محترم فناوري اطلاعات، نفوذ هکرها و جاسوسان الکترونیکی به رايانه ها، نرم افزارها و شبکه هاي رايانه اي بوده و یکی از راهکارهای به حداقل رساندن اين نگراني انجام آزمون نفوذپذیری (ارزيابي امنيتي) به عنوان مهمترین بخش از Risk Assessment در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد. در […]

برخی قراردادهای ما

قرارداد مدیریت امنیت اطلاعات با شرکت ملی پالایش و پخش شرکتهای نفتی ایران   قرارداد مدیریت امنیت اطلاعات با شرکت مبنا   قرارداد مدیریت امنیت اطلاعات با شرکت منظومه شرق   قرارداد مدیریت امنیت اطلاعات با شرکت کارنما رایانه   قرارداد مدیریت امنیت اطلاعات با شرکت نگاشت اندیشه سبز   قرارداد مدیریت امنیت اطلاعات با […]